ZAŠTO KARATE

  

Karate je tokom svoje povijesti nastao i razvijao se prvenstveno u smjeru samoobrane. Primarni cilj u našem klubu je približiti članovima kluba karate kao vještinu samoobrane i kao sport.

Kod nas je prvenstveno naglasak i tako učimo naše članove da se sukob mora izbjeći gdje god je to moguće.Također ih učimo da se karate vještina koristi samo u samoobrani, i ne smije se koristiti u druge svrhe, kao na primjer za poticanje nasilja.

Na treningu karatea Vaše dijete može uživati u redovitim vježbama i u prijateljskom okruženju svojih vršnjaka. Karate će pomoći vašem djetetu poboljšati koordinacijju i fleksibilnost. Svjesni smo da se dijete razvija pa je naš program i prilagođen tako da ne postoje vježbe koje bi bilo opasne za njihov dalnji fizički razvoj.

Na karate treninzima teži se za izgradnjom osobnih pozitivnih stavova kao što su disciplina, samokontrola, strpljenje, povjerenje i poštovanje. Sustav ocjenjivanja i nagrađivanja pojasevima je odličan način za poticanje ostvarivanja svojih ciljeva, u karate vještini ili sportu, također i u postignuću i poboljšanju samopouzdanja. Što su pojasevi veći oni su ujedno i podsjetnik karateki o tome kako uvijek treba opravdati svoj nivo a i težiti novim dostignućima.

U našem klubu uvijek ohrabrujemo mlađe i ukazujemo da se ugledaju na starije vježbače, a od starijih uvijek očekujemo da se brinu i budu primjer mlađm članovima. Poštovanje jedni za druge, i sebe, prema trenerima i starijima važan je dio našeg učenja.

Karate je izvrstan način da pomogne djeci izgraditi svoje ponašanje, kako za sebe same tako i za ljude oko njih. Članovi kluba se potiču na poštovanje i brigu jedni za druge, te ih se potiče da preuzmu odgovornost za svoje postupke, posebno kada se radi trening s partnerom.

Sustav ocjenjivanja potiče koncentraciju, jer svako dijete teži da postigne sljedeći nivo, pa se zato i trudi biti koncentriran da nauči program za sljedeći pojas. Svi pojasevi su zarađeni kroz naporan rad, pa kada Vaša djeca dobivaju sljedeći pojas , ona su tada stekla nešto na što mogu biti zaista ponosni.

I vi kao roditelji budite ponosni, jer su vaša djeca na naki način pokazala svoj trud i htjenje da u nečemu napreduju, u našem slučaju karateu.

Kao pozitivne fizičke i psihičke osobine, važno je da naši učenici imaju i zabavu dok treniraju. Karate je ugodna aktivnost koja miče djecu podalje od televizije i računala i neaktivnog načina života.

Na karate treninzima mlađe dobne kategorije se prvenstveno druže i igraju, a u starijim kategorijama savladavaju karate tehniku, kate, sparinge, pripremaju se za karate sport itd.

Za razliku od vizualne percepcije karatea kao nasilnog sporta, poruka koju pruža karate je nenasilje iznad svega.