EMESKAI AKADEMY DAN PROMOCIJA

30.09.2022. 08:44

 
 
 
MEĐUNARODNO PRIZNANJE NAŠEM TRENERU
 
U Velom Lošinju 29.09.2022 održala se svečana DAN promocija MODERN SPORTS KARATE EMESKAI AKADEMIJE na kojoj je promovirano uz našeg trenera Gabora Mihailovića još 15 trenera iz Slovenije, Njemačke i Češke u veća majstorska zvanja.. Našem treneru koji surađuje sa EMESKAI AKADEMIJOM i karate majstorom dr.Rudolfom Jakhelom 10 DAN, već 30 godina , dodijeljeno je majstorsko zvanje 6 DAN.
Ovo visoko zvanje nadogradnja je već postojećih zvanja JKA ( Japanske karate asocijacije )1 DAN,
HKS ( Hrvatski karate savez ) 2 i 3 DAN
i MSKA ( Modern sports karate asocijacije ) 4 i 5 DAN u pedeset trogodišnjem treniranju karatea.

Arhiva vijesti